Zagreb, Ružmarinka 17 - Tel.: 01 / 23 04 029 - Fax: 01 / 23 18 442 - e-mail: amk.maksimir@zg.t-com.hr

ČLANSTVO

Autoklub Maksimir
Ružmarinka 17, 10000 Zagreb
Tel. 01/ 23 18 442, 23 04 029,
23 69 951, 099 8139 018
E-mail: ak.maksimir@email.ht.hr

Radno vrijeme

Pon.-pet. 8.00 - 16.00 sati

 

ČLANSKA AUTORADIONICA

Barutanski jarak 83
tel. 23 18 442, 098 223 411,
098 382 886, 098 308 082
E-mail: ak.maksimir@email.ht.hr

Radno vrijeme

Pon. - pet. 9.00 - 17.00 sati

 

GDJE SMO?

VRIJEME

STANJE NA CESTAMA

DULJI ZASTARNI ROKOVI

Donedavno se, zbog iznimno kratkih zastarnih rokova u prekršajnom postupku, velik broj vozača koji su se ogriješili o odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, obilno koristio pravnim lijekovima prigovorima i žalbama s jasno izraženom namjerom da im apsolutna zastara nastupi, ako nigdje drugdje, bar u drugostupanjskom postupku pred Visokim prekršajnim sudom. Uvažavajući veliki broj predmeta kojima su prekršajni sudovi bili zatrpani, takva  „kreativna praksa“ zaista je znala dati dobre rezultate. Međutim, kako svemu jednom dođe kraj tako se to dogodilo i s kratkim zastarnim rokovima. Oni su se „produžili“ u prekršajnom postupku. Prekršajnim zakonom koji je trenutno na snazi (NN 107/07) produljen je rok zastare prekršajnog postupka. Za pokretanje postupka relativna zastara produžena je s jedne na dvije godine, a apsolutna zastara s dvije na četiri godine, što je dugo vremensko razdoblje. Teško ga je premostiti čak i uz bujnu maštu i mnoštvo događaja koje smatrate osnovanima za odgodu ročišta. Vodite računa da suci imaju instrumente kojima će vas prisiliti na dolazak na sud, a možda i ne povjeruju vašoj  „odsutnosti“.