Zagreb, Ružmarinka 17 - Tel.: 01 / 23 04 029 - Fax: 01 / 23 18 442 - e-mail: amk.maksimir@zg.t-com.hr

ČLANSTVO

Autoklub Maksimir
Ružmarinka 17, 10000 Zagreb
Tel. 01/ 23 18 442, 23 04 029,
23 69 951, 099 8139 018
E-mail: ak.maksimir@email.ht.hr

Radno vrijeme

Pon.-pet. 8.00 - 16.00 sati

 

ČLANSKA AUTORADIONICA

Barutanski jarak 83
Narudžbe za radionu 8.00 - 16.00 sati na tel: 23 18 442, 23 04 029, 099 81 39 018
E-mail: ak.maksimir@email.ht.hr

Radno vrijeme radione:

Pon. - pet. 9.00 - 17.00 sati

 

GDJE SMO?

VRIJEME

STANJE NA CESTAMA

ČUVAJTE PLIN IZ KLIMATSKOG UREĐAJA

Plin R-134, koji ima vrlo mali negativan utjecaj na ozonski omotač, kod popravaka automobila ne treba bacati, tj. ispuštati u okoliš. Opremljene radionice za ugradnju i servisiranje klimatskih uređaja posjeduju uređaje koji vade plin, recikliraju i ponovno upotrebljavaju. Takva je praksa u razvijenim zemljama, gdje se rabljeni plin skuplja u posebne posude i pohranjuje. U klimatskom uređaju automobila novije izrade ima oko 400-600 gr., a u starijima 800-900 grama plina. Štetan je jedino ako ga se puno udahne. Može opeći ruke ili lice, vrlo se lako veže sa zrakom. Tada njegovo ulje postaje agresivno. U manjim količinama nije zapaljiv. Manje količine plina koje mogu izlaziti na slabo brtvljenim mjestima automobila nisu opasne, makar servisi imaju detektore za njihovo lociranje. Kod radova na uređajima valja uvijek potražiti specijaliziranu radionicu koja ima sve uređaje i opremu za ugradnju, nadzor i otklanjanje kvarova. Nestručno rukovanje klimatskim uređajem može imati utjecaj na zdravlje i lagodnu vožnju.